Korean Red Ginseng Extract Prime 4.23oz(120g)

0
%

 Reviews

$120.00
Info
Korean Red Ginseng Extract Prime 120g

Item Details

More Information
Product Name Korean Red Ginseng Extract Prime 4.23oz(120g)
SKU nh-hongsam-04-1
Country of Origin South Korea
Brand Hansamin
Net Wt. 4.23oz(120g)
Ingredients N/A
Nutrition Facts N/A

Product Description

Hansamin Korean Red Ginseng Extract Prime 4.23oz(120g)

* 고형분65%이상
* 원기회복,자양강장,면역력 증진

[상품구성]

- 6년근 홍삼정 프라임 120g

[중량/포장]


- NET WT, 120g/ 외포장-종이, 내포장-유리

[ 성분 ]


- 6년근 홍삼농축액100%(고형분 65%이상, 홍삼성분 70mg/g이상, 국산)

[ 섭취방법 ]

- 성인은 1일 3회, 1회 1g을 온수 또는 냉수에 타거 나 직접 드십시오.
- 15세 이하의 어린이는 위 섭취량의 절반을 드십시오.

[보관상 주의사항]


- 습기와 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 마개를 막 아 보관하십시오.

[유통기한]


-제조일로부터 3년

Reviews
0
%

 Reviews

Your Rating